• Intervall for revaksinering av hund mot rabies

Statens legemiddelverk har gjort en revurdering av vaksineringsregimet mot rabies etter at de har mottatt ny dokumentasjon om rabiesvaksinen Rabisin®. Dette innebærer at hunder som revaksineres mot rabies med Rabisin skal få en gyldighetstid på tre år på denne vaksinen.

Det er imidlertid viktig å presisere at første revaksinering skal skje ett år etter grunnimmuniseringen. Fra denne første revaksineringen og framover vil det være 3-års intervaller.

Det vil da være i tråd med vaksineprodusentens anbefalinger. Den nye fristen kan føres ved nye revaksineringer på hund fra og med 17. juni 2015.Det er ikke åpnet for å endre dokumentasjonen for allerede gjennomførte og dokumenterte revaksinasjoner i hundens pass.

For fullstendig vaksineringsregime, se Legemiddelverkets preparatomtale (SPC) eller ta kontakt med oss.

For hundeeiere som skal ut å reise innebærer dette ingen endring.

Kravene for å reise til EU og retur til Norge er de samme, men man trenger ikke vaksinere hunden mot rabies hvert år.