Indremedisin

Vi foretar indremedisinske utredninger som hudsykdommer (dermatologi), hormonsykdommer (endokrinologi), infeksjonssykdommer, hjertesykdommer (cardiologi), nervesykdommer (nevrologi), mage/tarmsykdommer (gastroenterologi), samt sykdommer i nyre (nefrologi) og urinveiene (urologi). Under slike utredninger vil det tas prøver av pasienten for å stille en diagnose. Prøvene analyseres i klinikken eller sendes bort til større laboratorier i Norge eller utlandet ved behov.