lab1.jpg
lab2.jpg

I vårt laboratorium utfører vi en rekke undersøkelser. Vi analyser prøver av hud, blod, urin og avføring. 

Blodprøvene analyseres ved hjelp av en Catalyst-One maskin. Der finner man ut hvordan det står til med dyrets innvendige organer som lever og nyrer. Lasercytemaskinen teller røde og hvite blodlegemer og viser et evt infeksjonsbilde i kroppen. En blodprøve er med på å gi oss viktig informasjon om dyrets helsetilstand. 

Ved behov for utvidede undersøkelser sendes blodprøver til større laboratorier i Norge eller i utlandet. 

Struvittkrystaller

Struvittkrystaller

Urinanalyse: For påvisning av sukker, røde og hvite blodlegemer, og undersøkelser for å sjekke nyrenes evne til å konsentrere urinen. Nyrene fungerer som et utskillelsesorgan, og spor av stoffer i urinen som vanligvis ikke skal skilles ut, kan vitne om svikt i nyrene eller andre organer som lever eller bukspyttkjertel.

Vi tilbyr også dyrkning av urinprøver på klinikken.