Nyttige telefonnummer

Vestby Dyreklinikk: 64950420 

Akuttvakt utenom åpningstid:

Fredrikstad Dyrehospital: 69304830

Anicura Jeløy dyreklinikk :69911090

Norges Veterinærhøgskole: 22964910, vakttelefon 82090102

GIFTINFORMASJONEN 22 59 13 00

WWW.HELSEDIREKTORATET.NO

Follo Politidistrikt: 02800  www.politi.no/follo/

Viking redningstjeneste             06000 

Viking Redningstjeneste AS inngikk samarbeid med selskapet Dyreidentitet AS i 2008. Dyreidentitet AS er et selskap eiet av Den norske Veterinærforening og forestår drift av sentralt register for elektronisk merkede dyr.

Elektronisk merking innebærer at en veterinær injiserer en mikrochip som ved skanning angir en unik identitet. Det finnes i dag nærmere 250.000 hunder og 40.000 katter som er elektronisk merkede i Norge. Dyreidentitet har samordnet register for både hund og katt, og tilbyr gjennom avtalen med Viking et landsdekkende stasjonsnett for identitetskontroll. I begge henseender er dette unikt i europeisk sammenheng.

Avtalen med Dyreidentitet innebærer at alle Vikings 150 servicestasjoner har utstyr for skanning av ID-merkede hunder og katter. Dette er ment som en servicetjeneste til publikum.

Mattilsynet 22 40 00 00 www.mattilsynet.no

Dyreidentitet 22 99 11 30 www.dyreidentitet.no

Dyrebeskyttelsen 23 13 92 50 www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen for Oslo og Akershus 23 13 45 45 www.dooa.no

Norsk Kennelklubb (NKK) 22 60 09 00 www.nkk.no

Norske Rasekattklubbers Riksforbund 22 59 13 00 www.nrr.no

Omplassering av dyr:

Foreningen for omplassering av dyr (FOD)  22613031 www.fod.no

Kattehuset Moss 915 90 095  www.kattehusetmoss.com

Solplassen www.solplassenhund.org