Operasjoner som utføres ved Vestby Dyreklinikk:

 • Sterilisering/kastrering av hund, katt, kanin og gnagere

 • Keisersnitt

 • Pyometra/livmorbetennelse

 • Tumorkirurgi dvs. fjerning av svulster i hud, jur/patter mm.

 • Amputasjon av skadede tær

 • Fjerning av urinsteiner

 • Fjerning av fremmedlegemer som sitter fast i tarmen

 • Fjerning av milt

 • Øyekirurgi (Cherry-eye, fjerning av øye)

 • Blodøre-operasjon

 • Explorativ laparatomi

 • Fjerning av analkjertler

 • Større sårskader - hudrekonstruksjon

Operasjonsinformasjon

Ofte er man som dyreeier nervøs og urolig når kjæledyret skal inn til operasjon. Det er helt naturlig, men heldigvis er risikoen for at noe skal gå galt, svært liten. Vi følger i stor grad samme prosedyrer som ved norske sykehus.

Forut for operasjonen blir pasienten nøye undersøkt for å fastslå allmentilstanden. Hvis det er nødvendig, tar vi en blodprøve for å sjekke at alt er som forventet. 

Inngrepet foregår som regel i full narkose. Dyret blir nøye overvåket og kontrollert helt til det igjen er i fin form og klar til å reise hjem. Før hjemreise blir det servert et lite, smakfullt måltid, noe mange nyopererte pasienter faktisk setter pris på. Om nødvendig, blir det gitt mer smertestillende.

operasjon.jpg

Viktig informasjon før operasjon:
Husk faste i 6 timer før operasjonen. Det er lurt å sette vekk matskålen kvelden før. OBS: Kaniner, marsvin og andre gnagere skal ikke fastes!

Dersom hunden/katten har sykdommer (f.eks.sukkersyke), som gjør at den skal ha regelmessig fóring, så gjelder ikke faste før operasjonen. Gi medisiner som vanlig dersom dyret bruker det.

Kirurg og dyrepleier i dyp konsentrasjon.

Kirurg og dyrepleier i dyp konsentrasjon.

Dyret skal ha tilgang til vann.

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på noe angående operasjonen.

For å unngå infeksjoner er det viktig at alt i forbindelse med operasjonen er rent. Det er derfor en fordel at pasienten er badet/vasket dagen i forveien , men det må avtales med dyrlegen ut i fra dyrets allmentilstand. Det er viktig at pelsen har rukket å bli tørr til operasjonen. Dette p.g.a varmetap som ellers vil oppstå.

Dersom du ønsker å avbestille operasjonstimen, må dettegjøres senest dagen før. I motsatt fall vil du bli belastet fortimen i sin helhet.

Viktig Informasjon etter operasjonen:
Når dyret kommer hjem, bør det få ligge varmt og mykt. Sørg for rolige omgivelser, og ikke la barn eller dyr begynne å leke med det eller på andre måter forstyrre roen. Pasienten vil være mer eller mindre døsig operasjonsdagen og dagen etter. Utekatter må holdes inne, og hunder skal ikke gå lengre tur de første dagene.

Pass på at det ikke slikkes eller bites i stingene eller på såret. De fleste hunder og katter trenger halskrave. Eventuelle sting tas vanligvis etter 10-14 dager, og man må selv bestille time til dette.

Du kan gi det vanlige foret hvis ikke annet er avtalt. Noen ganger kan det være nødvendig med ekstra smakfull/lett fordøyelig mat for å få i gang systemet. Pass på at det alltid finnes rent drikkevann i skålen.

Preop. Her foregår alle forberedelsene til operasjoner.

Preop. Her foregår alle forberedelsene til operasjoner.

Urinstein fjernet fra hund.

Urinstein fjernet fra hund.