Vi har poliklinikk med timebestilling.

Vi vaksinerer, ID-merker, utsteder pass, klipper klør, tar HD/AD røntgen, gjør helseundersøkelser og utreder problemer som bla halthet, kløe, diaré, slapphet og kuttskader.

 

 

Venter på tur for å få pass og id-chipmerking.

Venter på tur for å få pass og id-chipmerking.