Tjenestene vi tilbyr

 

Vi har poliklinikk med timebestilling. Vi vaksinerer, ID-merker, utsteder pass, klipper klør, HD/AD røntgen, helseundersøkelser og utreder problemer som haltheter, kløe, diaré, slapphet og kuttskader mm.