Reise til Spania og andre EU-land Sør i Europa 

 

Når du skal ha med hunden til utlandet, lønner det seg å ta kontakt med en dyreklinikk i god tid før avreise. Dette for å unngå at det blir problemer på reisen. Det finnes noen absolutte krav fra Mattilsynet, samt noen sterke anbefalinger. 

 

Krav: 

 • Eu-pass og ID-chip. Utstedes på klinikken. 

 • Rabies vaksine, Vaksinen er gyldig tidligst 21 dager etter at vaksinen er satt. Hunden må være minimum 12 uker gammel når den får rabiesvaksine første gang, og vaksinen kan ikke gis sammen med andre vaksiner (må gå 14 dager i mellom) 

 • Disse reglene gjelder både hund og katt. 

 • Bendelorm-behandling. Alle hunder som kommer inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) 24-120 timer før innreise til Norge. Alternativt kan hunder som reiser fra land innenfor EU/EØS løpende behandles med maks 28 dagers mellomrom, med minst to behandlinger før innreise til Norge. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur. All bendelorm-behandling skal gjennomføres hos veterinær og dokumenteres i hundens pass.  

 

Sterkt anbefalt: 

 • Vaksine mot kennelhoste, smittsom leverbetennelse, valpesyke og parvovirus. Dette inngår i det vanlige vaksinasjonsprogrammet for hunder i Norge, så hvis hunden din har fått sin årlige vaksine er den beskyttet mot disse sykdommene.  

 • Vaksine mot leptospirose. Anbefales ved reise med hund i Sør- eller Øst-Europa. Bakterien skilles ut med urin fra syke dyr og kan smitte via sår, slimhinner og munnen (f.eks med forurenset vann). Den kan hos mennesker i verste fall gi nyresvikt og død. Hos hund er sykdomsforløpet komplekst, med anemi (blodmangel), oppkast, diaré, tretthet, blødninger og leverbetennelse. I verste fall nyresvikt og plutselig død. Grunnvaksineringen består av to vaksiner med 1 mnd mellomrom, videre er det årlig revaksinering 

 • Vaksine mot Leishmaniose. Dette er en alvorlig sykdom hos hund og menneske forårsaket av en encellet parasitt (Leishmania), katt kan også bli smittet. I noen tilfeller er symptomene begrenset til hudforandringer, men ofte utvikles en alvorlig systemsykdom med feber, avmagring, anemi, neseblødning, lever- og nyreskader. Prognosen er avventende til dårlig. Sykdommen finnes ikke i Norge, men i land rundt Middelhavet og i subtropiske og tropiske områder. Parasitten overføres mellom dyr og mennesker ved bitt av sandflue. Grunnvaksineringen består av 3 doser. 1. dose gis fra 6 måneders alder, 2. dose gis 3 uker senere og 3. dose gis 3 uker etter det igjen. Videre er det årlig revaksinering. 

 • Beskyttelse mot ektoparasitter som flått, lopper, sandfluer, mygg og stikkefluer. Det anbefales å bruke et repellerende middel, f.eks. Frontect. Dette er et spot-on- preparat som dryppes direkte på huden og skal gis hver 4.uke. Vi anbefaler å starte behandlingen et par uker før utreise. 

 • Beskyttelse mot  innvollsorm, inkludert hjerteorm og lungeorm. NexGard Spectra er en tablett som gis 1 gang i måneden (på fast dag/dato) og som i tillegg beskytter mot flått og lopper. Vi anbefaler å starte behandlingen et par uker før utreise, og for beskyttelse mot hjerteorm må behandlingen fortsette (minst) 1 måned etter hjemkomst.   

 • Det anbefales også at det gis en ekstra bendelorm-behandling etter at hunden har kommet til Norge, men dette er ikke et krav.  

 

Det er dyreeiers ansvar å sjekke innreisekrav til landet de skal reise til eller reise gjennom. Noen land krever årlig vaksinering mot rabies selv om det f.eks etter to rabies-vaksineringer med ett års mellomrom gir tre års varighet i Norge. Noen steder, f.eks visse kommuner i Spania, er det krav om at hunder av enkelte raser bruker munnkurv offentlig samt at eier har med vandelsattest.  

 

Noen tips til reisen 

 • Skal du kjøre bil må hunden ha stort nok bur til å kunne stå, sitte og ligge strukket ut. Hvis det ikke er mulig å ha vannskål i buret til enhver tid, skal hunden ofte tilbys vann.  

 • Ikke la hunden bli igjen alene i bilen. Selv om det er overskyet eller skygge vil temperaturen raskt kunne bli farlig høy inne i bilen, og hunden kan få heteslag.  

 • I Sverige har hunder kun lov til å vente i bilen max 3 timer. 

 • Ha alltid med vannskål og vann til hunden din. 

 • Ta med hundens vanlige fôr hjemmefra, det er ikke sikkert det er mulig å få tak i det samme fôret dit du reiser og da har du mulighet til en gradvis fôrendring hvis du må kjøpe en annen type fôr. 

 • Ikke la hunden hilse på fremmede hunder eller gatehunder. 

 • Ikke la hunden drikke av stillestående vann og dammer. 

 • Ta med enkelt førstehjelpsutstyr og Zoolac/Canikur til hunden 

 • Hunder med lys hud og/eller lite pels kan bli solbrente, og bør smøres med solkrem med høy faktor