Ultralyd

Ultralydundersøkelse utføres både på syke og friske dyr. Ultralyd brukes gjerne i tillegg til røntgen. Ultralydapparatet er spesielt egnet i forbindelse med undersøkelse i bukhulen, men også ved hjerteundersøkelser og fosterdiagnostikk.

I buken er det indre organer som lever, milt, nyre, urinblære, prostata, binyrer, tarm, livmor og svulster som undersøkes. 

Drektighetsdiagnostikk

Fra ca dag 25 etter parring er det mulig å fastslå om dyret er drektig eller ikke. Hos enkelte dyr er det noen ganger nødvendig med flere undersøkelser for å konstatere drektighetens forløp.  Ultralyd er ikke smertefullt for dyret, da det er lydbølger som reflekteres fra apparatet til pasienten og tilbake i apparatet igjen.